Условия использования

Условия использования

PROČITAJTE OVE VEB SAJT

USLOVI KORIŠĆENJA

PAŽLJIVO PRE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA

Korišćenjem našeg sajta prihvatate ove uslove

Korišćenjem našeg sajta potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i da ste saglasni da ih poštujete.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete da koristite naš sajt.

Preporučujemo da odštampate kopiju ovih uslova za buduću upotrebu.

Postoje i drugi uslovi koji se mogu primeniti na vas

Ovi uslovi korišćenja odnose se na sledeće dodatne uslove, koji se takođe primenjuju na vaše korišćenje našeg sajta:

Možemo da unesemo izmene u ove uslove

S vremena na vreme menjamo ove uslove. Svaki put kada poželite da koristite naš sajt, molimo vas da proverite ove uslove da biste bili sigurni da razumete uslove koji važe u tom trenutku. [Ovi uslovi su poslednji put ažurirani 28 decembra 2022.

Možemo da izvršimo promene na našem sajtu

Možemo s vremena na vreme ažurirati i menjati naš sajt

Možemo suspendovati ili povući naš sajt

Naš sajt je dostupan besplatno.

Ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvek biti dostupan ili bez prekida. Možemo suspendovati ili povući ili ograničiti dostupnost svih ili bilo kog dela našeg sajta iz poslovnih i operativnih razloga. Pokušaćemo da vas u razumnoj meri obavestimo o bilo kakvoj suspenziji ili povlačenju.

Takođe ste odgovorni da obezbedite da sve osobe koje pristupaju našem sajtu preko vaše internet veze budu upoznate sa ovim uslovima korišćenja i drugim primenjivim odredbama i uslovima i da ih se pridržavaju.

Ovaj ugovor možemo preneti na nekog drugog

Možemo preneti svoja prava i obaveze prema ovim uslovima na drugu organizaciju. Uvek ćemo vam pismeno obavestiti ako se to desi i obezbedićemo da prenos neće uticati na vaša prava po ugovoru.

Kako možete da koristite materijal na našem sajtu

Mi smo vlasnik ili nosilac licence svih prava intelektualne svojine na našem sajtu iu materijalu objavljenom na njemu. Ta dela su zaštićena zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Možete da odštampate jednu kopiju, i možete da preuzmete izvode, bilo koje stranice sa našeg sajta za svoju ličnu upotrebu i možete da skrenete pažnju drugih u vašoj organizaciji na sadržaj objavljen na našoj veb lokaciji.

Ne smete da menjate papirne ili digitalne kopije bilo kog materijala koje ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način, i ne smete da koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku odvojeno od bilo kog propratnog teksta.

Naš status (i status svih identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na našem sajtu mora uvek biti priznat (osim kada je sadržaj generisan od strane korisnika).

Ne smete da koristite bilo koji deo sadržaja na našem sajtu u komercijalne svrhe bez dobijanja licence za to od nas ili naših davalaca licence.

Ako odštampate, kopirate, preuzmete, podelite ili ponovo objavite bilo koji deo našeg sajta kršeći ove uslove korišćenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati i morate, po našem izboru, da vratite ili uništite sve kopije materijala ste napravili.

Bez rudarenja teksta ili podataka, ili veb-kreganja

Nećete sprovoditi, omogućavati, ovlastiti ili dozvoliti bilo kakvo istraživanje teksta ili podataka ili veb skraping u vezi sa našim sajtom ili bilo kojim uslugama koje se pružaju preko, ili u vezi sa našim sajtom. Ovo uključuje korišćenje (ili dozvoljavanje, ovlašćivanje ili pokušaj korišćenja):

 • Svaki „robot“, „bot“, „pauk“, „strugač“ ili drugi automatizovani uređaj, program, alatka, algoritam, kod, proces ili metodologija za pristup, dobijanje, kopiranje, praćenje ili ponovno objavljivanje bilo kog dela sajta ili bilo koje podatke, sadržaj, informacije ili usluge kojima se pristupa preko istih.
 • Svaka automatska analitička tehnika koja ima za cilj analizu teksta i podataka u digitalnom obliku radi generisanja informacija koje uključuju, ali nisu ograničene na obrasce, trendove i korelacije.

Odredbe ove klauzule treba tretirati kao izričitu rezervu naših prava u tom pogledu, uključujući i za svrhe člana 4(3) Direktive o digitalnim autorskim pravima ((EU) 2019/790).

Ova klauzula se neće primenjivati u onoj meri u kojoj (ali samo u meri u kojoj) nismo u mogućnosti da ugovorom isključimo ograničenje, tekstualne ili data mining ili veb scraping aktivnosti prema zakonima koji su primenljivi na nas.

Ne oslanjajte se na informacije na ovom sajtu

Sadržaj na našem sajtu je samo za opšte informacije. Nije predviđeno da predstavlja savet na koji biste se trebali osloniti. Morate dobiti stručni ili stručni savet pre nego što preduzmete ili se uzdržite od bilo koje radnje na osnovu sadržaja na našem sajtu.

Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije na našem sajtu, ne dajemo nikakve izjave, garancije ili garancije, bilo izričite ili implicitne, da je sadržaj na našem sajtu tačan, potpun ili ažuriran.

Nismo odgovorni za veb-sajtove na koje povezujemo

Tamo gde naš sajt sadrži veze ka drugim sajtovima i resursima trećih strana, ove veze su date samo za vašu informaciju. Takve veze ne treba tumačiti kao naše odobrenje za te povezane veb stranice ili informacije koje možete dobiti od njih.

Nemamo kontrolu nad sadržajem tih sajtova ili resursa.

Mi ne odobravamo sadržaj koji generišu korisnici

Ova veb lokacija može da sadrži informacije i materijale koje su postavili drugi korisnici sajta, uključujući stranice društvenih medija, sajtove za deljenje video zapisa, oglasne table i sobe za ćaskanje. Ove informacije i ovi materijali nismo verifikovani ili odobreni od nas. Stavovi koje su izrazili drugi korisnici na našem sajtu ne predstavljaju naše stavove ili vrednosti.

Kako se žaliti ili prijaviti sadržaj

Ako saznate za bilo koji materijal koji bi mogao da sadrži ili je povezan sa seksualnim zlostavljanjem ili eksploatacijom dece ili koji bi mogao da sadrži teroristički sadržaj ili je povezan sa terorizmom, odmah nas kontaktirajte na ceo@relocation.rs.

Ako želite da se žalite na bilo koji drugi sadržaj, kontaktirajte nas na ceo@relocation.rs.

Naša odgovornost za gubitak ili štetu koju ste pretrpeli

Bilo da ste potrošač ili poslovni korisnik:

 • Ne isključujemo i ne ograničavamo ni na koji način našu odgovornost prema vama kada bi to bilo nezakonito. Ovo uključuje odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom ili nemarom naših zaposlenih, agenata ili podizvođača i za prevaru ili lažno lažno predstavljanje.

Ako ste poslovni korisnik:

 • Isključujemo sve podrazumevane uslove, garancije, izjave ili druge uslove koji se mogu primeniti na naš sajt ili bilo koji sadržaj na njemu.
 • Nećemo vam biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo u vezi sa ugovorom, deliktom (uključujući nemar), kršenjem zakonske dužnosti ili na neki drugi način, čak i ako je predvidljivo, koji proizilazi iz ili u vezi sa:
 • upotreba ili nemogućnost korišćenja našeg sajta; ili
 • upotreba ili oslanjanje na bilo koji sadržaj prikazan na našem sajtu.
 • Naročito, nećemo biti odgovorni za:
 • gubitak profita, prodaje, poslovanja ili prihoda;
 • prekid poslovanja;
 • gubitak predviđene uštede;
 • gubitak poslovne prilike, dobre volje ili reputacije; ili
 • bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu.

Ako ste pojedinačni korisnik:

 • Imajte na umu da naš sajt pružamo samo za domaću i privatnu upotrebu. Saglasni ste da nećete koristiti naš sajt u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe i mi nemamo nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.
 • Ako neispravan digitalni sadržaj koji smo mi isporučili ošteti uređaj ili digitalni sadržaj koji vam pripada, a to je uzrokovano našim propustom da primenimo razumnu pažnju i veštinu, ili ćemo popraviti štetu ili vam platiti odštetu. Međutim, nećemo biti odgovorni za štetu koju ste mogli da izbegnete prateći naš savet da primenite ažuriranje koje vam je ponuđeno besplatno ili za štetu koju ste prouzrokovali zbog toga što niste pravilno pratili uputstva za instalaciju ili ste postavili minimalni sistem zahtevi koje su nas obavestili.

Kako možemo da koristimo vaše lične podatke

Koristićemo samo vaše lične podatke kako je navedeno u našoj politici privatnosti.

Otpremanje sadržaja na naš sajt

Svaki sadržaj koji postavite na naš sajt smatraće se nepoverljivim i nevlasničkim. Zadržavate sva svoja vlasnička prava nad svojim sadržajem, ali ste u obavezi da nam dodelite ograničenu licencu za korišćenje, skladištenje i kopiranje tog sadržaja i za distribuciju i stavljanje na raspolaganje trećim licima.

Takođe imamo pravo da otkrijemo vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji sadržaj koji ste postavili ili učitali na naš sajt predstavlja kršenje njihovih prava intelektualne svojine ili njihovog prava na privatnost.

Imamo pravo da uklonimo bilo koju objavu koju napravite na našem sajtu ako, po našem mišljenju, vaša objava nije u skladu sa standardima sadržaja navedenim u našoj Politici prihvatljivog korišćenja.

Ako želite da nas kontaktirate u vezi sa sadržajem koji ste postavili na naš sajt i koji smo uklonili, kontaktirajte ceo@relcoation.rs.

Vi ste isključivo odgovorni za obezbeđenje i pravljenje rezervnih kopija vašeg sadržaja.

Ne smete da postavljate bilo kakav materijal koji bi mogao da podstakne terorističko delo, da podstakne bilo koju osobu da učestvuje u terorističkim aktivnostima, da daje uputstva o bilo kom metodu ili tehnici za izvršenje terorističkog dela ili pretnji da će počiniti terorističko delo.

Prava koja nam dajete da koristimo materijal koji otpremite

Kada otpremate ili postavljate sadržaj na naš sajt, dajete nam sledeća prava da koristimo taj sadržaj:

 • svetsku, neekskluzivnu, besplatnu, prenosivu licencu za korišćenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih dela, prikazivanje i izvođenje tog sadržaja koji su generisali korisnici u vezi sa uslugom koju pruža veb lokacija i preko različitih medija uključujući promociju sajta, zauvek;
 • svetska, neekskluzivna, besplatna, prenosiva licenca za druge korisnike, partnere ili oglašivače da zauvek koriste sadržaj u svoje svrhe.

Nismo odgovorni za viruse i ne smete da ih uvodite

Ne garantujemo da će naš sajt biti bezbedan ili bez grešaka ili virusa.

Vi ste odgovorni za konfigurisanje svoje informacione tehnologije, računarskih programa i platforme za pristup našem sajtu. Trebalo bi da koristite sopstveni softver za zaštitu od virusa.

Ne smete da zloupotrebljavate naš sajt svesno uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Ne smete da pokušavate da dobijete neovlašćen pristup našem sajtu, serveru na kome se nalazi naš sajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji je povezan sa našom veb lokacijom. Ne smete napadati našu veb lokaciju putem napada uskraćivanja usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge. Kršenjem ove odredbe počinili biste krivično delo prema Zakonu o zloupotrebi računara iz 1990. Svako takvo kršenje ćemo prijaviti nadležnim organima za sprovođenje zakona i sarađivaćemo sa tim organima otkrivajući im vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati.

Pravila o povezivanju sa našim sajtom

Možete da povežete našu početnu stranicu, pod uslovom da to uradite na način koji je fer i zakonit i ne narušava našu reputaciju ili je iskoristite.

Ne smete uspostaviti vezu na način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja, odobrenja ili podrške sa naše strane tamo gde ne postoji.

Ne smete da uspostavljate vezu ka našem sajtu na bilo kojoj veb lokaciji koja nije u vašem vlasništvu.

Naš sajt ne sme biti uokviren ni na jednom drugom sajtu, niti smete da kreirate vezu ka bilo kom delu našeg sajta osim na početnoj stranici.

Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez obaveštenja.

Ako želite da povežete ili iskoristite sadržaj na našem sajtu osim gore navedenog, kontaktirajte ceo@relocation.rs.

Naše robne marke su registrovane

Relocation.rs je zaštitni znak naše firme. Nije vam dozvoljeno da ga koristite bez našeg odobrenja.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zaštita ličnih podataka na internet stranici www.relocation.rs Relocation.rs je svestan činjenice da su korisnici koji posećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste. Kako bismo rešili taj problem i pokazali da smo se obavezali na zaštitu ličnih podataka, izradili smo i sprovodimo politiku zaštite ličnih podataka na svojim Internet stranicama, te Vas molimo da je s vremena na vreme proverite, s obzirom na moguće izmene. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Lične podatke prvenstveno prikupljamo kako bi mogli da Vam pošaljemo izmene i novosti elektronskom poštom, da Vas uključimo u učestvovanje u nagradnim igrama te obavestimo pobednika, pošaljemo publikacije, brošure i drugi reklamni materijal i odgovorimo na Vaša pitanja ili savete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Relocation.rs bez Vaše dozvole, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, u slučajevima propisanim zakonom, u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke. Relocation.rs ne sakuplja podatke maloletnih osoba. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve lične podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje ličnih podataka od strane maloletnika ne bi se smelo odvijati bez odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko bi uprkos tome usledilo uspostavljanje kontakta na inicijativu maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe Relocation.rs izričito odbija primanje bilo kakvih zahteva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namere kontakta. Možete zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na Vaš zahtev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati da koristite te podatke. Ako želite da ostvarite to pravo, jednostavno nam se javite. Slanjem ličnih podataka Relocation.rs ispitanik se ne odriče prava koja su zagarantovana propisanim zakonima Republike Srbije kojima se štite lični podaci, a posebno prava da zatraži ispravku ili brisanje vlastitih ličnih podataka iz naše baze ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama propisanih zakonima Republike Srbije. Tajnost podataka Relocation.rs se obavezuje da lične podatke neće učiniti dostupnim trećim licima, objavljivati, niti davati trećim licima na korišćenje bez prethodne saglasnosti korisnika na kojeg se odnose lični podaci. Želimo da naglasimo da prilikom posete ovim stranicama Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ne želite da ih dobrovoljno otkrijete. Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Podatke koji se pristupom na Internet stranicu automatski upisuju, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Relocation.rs ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti Internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti. Slanje poruka elektronskom poštom Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, bilo putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. Svi zaposleni u Relocation.rs i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Neovlašćeni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Ankete i upitnici Povremeno na našim stranicama sprovodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Relocation.rs. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadrži lične podatke. Relocation.rs ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi sa našom politikom zaštite ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom internet adresom, molimo Vas da nam se javite. Korišćenje “kolačića” (cookies) Šta su „kolačići”? Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice relocation.rs koje posećujete šalju vašem pretraživaču. Vrste „kolačića“ Funkcionalni kolačići – neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima nesmetano kretanje po stranicama. Marketing kolačići – omogućavaju prikazivanja oglasa i reklama koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika na osnovu njegovog ponašanja na sajtu. U tu svrhu koristimo Google Adwords, Facebook Pixel. Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan. U te svrhe koristimo Google Analytics. Svrha „kolačića” Relocation.rs koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici Relocation.rs, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu relocation.rs. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo relocation.rs. U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, relocation.rs koriste i analitike Google Analytics, Yandex metrica i Gemius. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog, korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima. Zabrana „kolačića” Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice relocation.rs u bilo kom momentu. Ukidanjem kolačiča relocation.rs će dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta. Da li ćete prihvatati i čuvati sve kolačiće podešavate u svom web pretraživaču. U podešavanjima u meniju web pretraživača koji koristite možete isključiti prihvatanje novih i izbrisati sve već sačuvane kolačiće. Ukoliko želite da prihvatite kolačiće našeg sajta, ali ne i treće strane (marketing kolačiće, Google Ads, Facebook…) u podešavanjima možete izabrati „Blokiraj kolačiće treće strane“. Kako onemogućiti kolačiće u različitim web pretraživačima možete saznati na:
 • https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
 • Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042
 • Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Save settings
Cookies settings